Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Muurdecoratie.info wordt onderhouden door Isosoft Media SL (hierna 'Isosoft'). Op de inhoud en het gebruik van Muurdecoratie.info zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Muurdecoratie.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Isosoft behoudt zich het recht voor Muurdecoratie.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Muurdecoratie.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Muurdecoratie.info, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Isosoft, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Isosoft zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Muurdecoratie.info, mag niets van Muurdecoratie.info worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Isosoft.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Muurdecoratie.info is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Isosoft spant zich in om de informatie op Muurdecoratie.info zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Isosoft sluit iedere aansprakelijkheid voor op Muurdecoratie.info verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Muurdecoratie.info worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Isosoft sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Muurdecoratie.info geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Isosoft spant zich in om Muurdecoratie.info zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Muurdecoratie.info

Hyperlinks

Hyperlinks op Muurdecoratie.info kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Isosoft. Isosoft biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Isosoft worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Muurdecoratie.info wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Muurdecoratie.info verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van UwDomein.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?